Deklaracja rządu o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej wprawdzie nie zmieni polskiego prawa, które przemoc penalizuje (generalnie, czyli również wobec kobiet i przemoc domową – art. 207 KK), ale daje bardzo silny sygnał: nie obchodzi nas sytuacja kobiet.