Stowarzyszenie Kobiet Lasu zaprasza na szkolenie pt.: „Warsztaty antydyskryminacyjne”, które
odbędzie się w terminie 4-5 października 2022 r. w Warszawie w Studiu Eventowym „Poł/Pół”.
Link do miejsca konferencji: