Notatka ze spotkania kierownictwa Lasów Państwowych z delegacją stowarzyszenia kobiet lasu.