Pokrótce: Zarząd w składzie niezmienionym dziękuje za okazane zaufanie i wybór na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna...