Bank Danych o Kobietach w Leśnictwie

Poniżej znajduje się link do sprawozdania końcowego tematu badawczego pt. „Analiza ograniczeń szans rozwoju kapitału ludzkiego w leśnictwie” realizowanego na Wydziale Leśnym SGGW wykonanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w latach 2011-2013 (badanie metodyką Gender INDEX).

Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Liczba kobiet i mężczyzn w Lasach Państwowych wg stanu na dzień 31.12.2021:

 ogółemw Służbie Leśnej
kobiety74662837
mężczyźni1834514888
łącznie2581117725
% kobiet29%16%

 

Według wykształcenia:

 wyższe leśneśrednie leśnewyższe inneśrednie inne
kobiety26894292925716
mężczyźni951050251184526
łącznie12199545441091242
% kobiet22%8%71%58%

 

Według stanowisk:

 podleśniczyleśniczyreferentspecjalista
kobiety5972215052061
mężczyźni483853772111393
łącznie543555987163454
% kobiet11%4%71%60%

 

Stanowiska kierownicze:

 nadleśniczyzastępcainżynier nadzorugłówny księgowysekretarznaczelnik w RDLPdyrektor RDLPDyrektor GenralnySuma
kobiety937453661564200133
mężczyźni4324216631032671501711684
łącznie4414587084694231921711817
% kobiet2%8%6%78%37%22%0% 7%

 

Zmiany liczby kobiet w latach 2009-2021:

 ogółemw Służbie Leśnejnadleśniczyzastępcasekretarzinżynier nadzorugłówny księgowyleśniczypodleśniczy
200960672522940 55   
2019743825901037 53362189528
2020732927181033 52361208559
20217466283793715645366221597