Walne zebranie Stowarzyszenia Kobiet Lasu.

W dniach 17-18 lipca 2020 r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia. Ze względu na małą liczbę uczestników zebranie było transmitowane on-line za pośrednictwem facebook.

Sprawozdanie z działalności zarządu znajduje się w prezentacji poniżej.

 

Sprzeciw Stowarzyszenia Kobiet Lasu przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej.

Deklaracja rządu o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej wprawdzie nie zmieni polskiego prawa, które przemoc penalizuje (generalnie, czyli również wobec kobiet i przemoc domową – art. 207 KK), ale daje bardzo silny sygnał: nie obchodzi nas sytuacja kobiet.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że kobieta jest bardziej narażona na przemoc niż mężczyzna: obmacywanie w autobusie, wyrwana torebka, obleśne sugestie – to też przemoc, nie wspominając o aktach bardziej oczywistych. Konwencja tu właśnie kładzie nacisk, i obok kwestii prawnych ma ogromny walor edukacyjny, wskazujący na  problem, który od setek lat jest pomijany. Jest absolutnie niezrozumiałe, że rząd polski zamiast dołożyć wszelkich starań, aby przemoc w każdym wydaniu wykorzeniać, usiłuje doszukiwać się zagrożeń dla porządku społecznego w zachęcie do przekraczania stereotypów dotyczących płci.
 
Kategorycznie sprzeciwiamy się wypowiedzeniu konwencji  o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Te działania godzą  w każdą Polkę. Godzą w każdą z nas. I stawiają nas w sytuacji zagrożenia.
Dla nieprzekonanych: felieton Kasi Wdowiak- Woźny:  https://www.kobietylasu.pl/konwencja-stambulska-czemu-jest-nam-potrzebna/
Pytania i odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich ws. Konwencji: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/pytania-i-odpowiedzi-konwencja-stambulska-raport-rpo-dla-grevio
 
 
 

Walne zebranie Stowarzyszenia Kobiet Lasu-u.

W dniach 17-18 lipca odbędzie się walne zebranie. Pierwszy raz zebranie będzie transmitowane w internecie. Zatem Ci, którzy nie będą mogli być z nami na miejscu będą mogli uczestniczyć on-line. Więcej o wydarzeniu na naszym profilu facebookowym.


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial