Kobiety Lasu

Kiedy w 2010 roku powstawało Stowarzyszenie Kobiet Lasu, wiedziałyśmy, że jest nam potrzebne, bo:

 • jesteśmy mniejszością w tym zawodzie, postrzeganym jako baaardzo męski
 • brakuje nam kontaktów koleżeńskich, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia
 • czasem niełatwo być jedyną kobietą na sali pełnej mężczyzn
Stowarzyszenie Kobiet Lasu
 • Jesteś leśniczką?
 • Myślisz o studiach leśnych albo właśnie je kończysz?
 • Pracujesz w Lasach Państwowych, w Parku Narodowym albo Krajobrazowym, na uczelni leśnej, masz swój las albo własną firmę leśną?
 • Kochasz las i przyrodę?

Stowarzyszenie Kobiet Lasu jest dla Ciebie!

Dziś wiemy, że także leśnictwo potrzebuje kobiet.

Zmiany środowiskowe i społeczne, które miały miejsce w XX wieku zmieniły także obraz leśnictwa. Mamy już świadomość, że lasy to nie miejsce produkcji drewna, ale przede wszystkim bardzo złożone ekosystemy, które warunkują stabilność klimatu i funkcjonowanie całej planety. Nasze postrzeganie lasu stało się dużo głębsze i wieloaspektowe. Nie da się zarządzać środowiskiem, w tym także lasami, nie uwzględniając różnych potrzeb i wiedzy maksymalnej liczby interesariuszy. Stąd we wszystkich politykach dotyczących leśnictwa szczególnie podkreślana jest rola kobiet i włączanie ich w procesy decyzyjne.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Kobiet Lasu?

 • utrzymujemy sieć wzajemnych kontaktów zawodowych i nie tylko pomiędzy kobietami pracującymi w leśnictwie
 • organizujemy coroczne konferencje z udziałem interesujących prelegentów i prelegentek
 • organizujemy dla Was warsztaty o bardzo różnorodnej tematyce: od samoobrony, poprzez coaching i rozwój osobisty po naukę relaksacji
 • gromadzimy i analizujemy dane dotyczące liczby kobiet pracujących w leśnictwie, w tym w Lasach Państwowych – jako jedyna instytucja w kraju
 • współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi kobiety w leśnictwie w innych krajach
 • współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, promując polskie leśnictwo a przede wszystkim – polskie leśniczki
 • organizujemy wizyty studyjne i spotkania z leśniczkami w innych krajach: dotychczas w Norwegii, Islandii i Austrii

„A najlepiej tak w las pójść i niczego nie zbierać, o niczym nie myśleć.”

Wiesław Myśliwski

„Najprostsza droga do wszechświata biegnie przez leśną dzicz.”

John Muir

A poza tym zatrudnianie kobiet po prostu się opłaca!

 • zespoły, w których pracują kobiety pracują wydajniej!
 • firmy, które mają w swoich zarządach kobiety osiągają wyższe wyniki ekonomiczne!

Las i leśnictwo potrzebują kobiet, bo:

 • zazwyczaj koncentrują one swoją uwagę na innych obszarach wiedzy niż mężczyźni
 • mają lepsze wyczucie nastrojów społecznych
 • mają większą wrażliwość przyrodniczą
 • gromadzą wiedzę „z pokolenia na pokolenie”, która zazwyczaj nie trafia do podręczników

Galeria zdjęć ze spotkań z leśniczkami z innych państw: